TND İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

TND İstanbul Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Eylül 2017 Perşembe günü saat 18:30’da Point Otel Taksim - İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır . Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14 Eylül 2017 Perşembe günü aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır. Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları sayı ile rica olunur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Başkanlık Divanının seçimi
  3. Saygı duruşu
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması
  5. Denetim Kurulu raporunun okunması
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile önceki döneme ait bütçenin görüşülmesi ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
  7. Gelecek döneme ait tahmini bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü
  8. Dernek organlarının (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu) asil ve yedek üyelerinin seçimi
  9. Dilekler ve temenniler
  10. Kapanış

TND İstanbul Şubesi Adına

Prof. Dr. Z. Serhan TUĞLULAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Türk Nefroloji Derneği Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No: 79/1 34365 Nişantaşı İstanbul Telefon: (212) 219 4882 Faks: (212) 219 4883 Mail: info@tsn.org.tr