Nefroloji Kış Okulu 2014

21 Mart 2014, Cuma
08:45 – 09:00  Açılış Konuşması
09:00 – 09:30

09:00 – 09:25

09:25 – 09:30
AÇILIŞ DERSİ
Oturum Başkanı: Şali ÇAĞLAR
Türkiye’de hemodiyalizin bugünü ve geleceği
Turgay ARINSOY
Tartışma
09:30 - 10:30

09:30 - 09:55

09:55  -10:20

10:20 - 10:30
OTURUM 1
Oturum Başkanları: Çetin TURGAN, M. Emin YILMAZ
Hemodiyaliz su ve diyalizat
Ercan OK
Hemodiyalizin reçetelendirmesi
Abdullah UYANIK
Tartışma
10:30 – 11:00   Kahve Arası
11:00 – 12:30

11:00 - 11:25

11:25 - 11:50

11:50 - 12:15

12:15 - 12:30
OTURUM 2
Oturum Başkanları: Ali BAŞÇI, Kenan ATEŞ
Hemodiyalizde antikoagülasyon
Ayhan DOĞUKAN
Erken ve geç fistül yetmezliği
Halil YAZICI
Kateter tıkandığında ne yapmalı?
Rüya MUTLUAY
Tartışma
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:30 Amgen Uydu Sempozyum
Oturum Başkanı:
Yunus ERDEM
Konuşmacılar: Tevfik ECDER, Mustafa ARICI 
14:30 – 15:30

14:30 – 14:55

14:55 - 15:20

15:20 - 15:30
OTURUM 3
Oturum Başkanları: Ayla SAN, A. Uğur YALÇIN
Hemodiyaliz hastasında anemiye tanısal yaklaşım
Sim KUTLAY
Kime demir, kime ESA tedavisi?
Rahmi YILMAZ
Tartışma
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 17:30

16:00 - 16:25

16:25 -16:50

16:50 - 17:15

17:15 - 17:30
OTURUM 4
Oturum Başkanları: Çetin ÖZENER, Ramazan ÇETİNKAYA
Periton diyalizi teknikleri ve reçetelendirilmesi
Fatih DEDE
Hemofiltrasyon ve hemodiyafiltrasyon teknikleri ve reçetelendirilmesi
Emre TUTAL
Hemodiyaliz yerine hemodiyafiltrasyon
Savaş SİPAHİ
Tartışma

 


22 Mart 2014, Cumartesi
08:30 – 09:00

08:30 - 08:55

08:55 - 09:00
DOPPS OTURUMU
Oturum Başkanları: Gültekin SÜLEYMANLAR, Zeki TONBUL
DOPPS’a genel bakış: Türkiye çalışması
Ronald PISONI
Tartışma
09:00 – 10:30

09:00 - 09:25

09:25 - 09:50

09:50 - 10:15

10:15 - 10:30
OTURUM 1
Oturum Başkanları: Nurhan ÖZDEMİR, Yusuf OĞUZ
Diyaliz hastalarında protein – fosfor ilişkisi
Caner ÇAVDAR
PTH baskılayıcı ajanların kullanımı
Gökhan NERGİZOĞLU
Diyaliz hastalarında osteoporoz
F. Fevzi ERSOY
Tartışma
10:30 – 11:00   Kahve Arası
11:00 – 12:30

11:00 - 11:25

11:25 - 11:50

11:50 - 12:15


12:15 - 12:30
OTURUM 2
Oturum Başkanları: Kuddusi CENGİZ, Şükrü ULUSOY
Hemodiyaliz hastalarında hipertansiyon tedavisi
Nedim Yılmaz SELÇUK
Hemodiyaliz hastalarında diyabet tedavisi
Mürüvvet YILMAZ
Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler korunma amaçlı antikoagülan ve antiagregan kullanımı
Tayfun EYİLETEN
Tartışma
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:30 Abdi İbrahim Uydu Sempozyum
Konuşmacılar: Tevfik ECDER, Mustafa ARICI              
14:30 – 15:30

14:30 - 14:55

14:55 - 15:20

15:20 - 15:30
OTURUM 3
Oturum Başkanları: Şükrü SİNDEL, Taner ÇAMSARI
Hemodiyaliz hastalarında EKG
Levent ŞAHİNER
Hemodiyaliz hastalarında akciğer grafisi, CT, MR
Ünsal COŞKUN
Tartışma
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 17:30

16:00 - 16:25

16:25 - 16:50

16:50 -17:00
17:00 -17:30           
OTURUM 4
Oturum Başkanları: Mehdi YEKSAN, İbrahim KARAYAYLALI
Hemodiyaliz hastalarında infeksiyondan korunma ve aşılama
Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hemodiyaliz ünitelerinde bakteriyel enfeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı
Muhittin ERTİLAV
Tartışma
Akılcı İlaç Kullanımı
Sibel AŞÇIOĞLU HAYRAN
 

Türk Nefroloji Derneği Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No: 79/1 34365 Nişantaşı İstanbul Telefon: (212) 219 4882 Faks: (212) 219 4883 Mail: info@tsn.org.tr