Nefroloji 2014 Kongresi Konuşmacı Sunumları

23 Ekim 2014

Saat Salon 1 Salon 2
TRANSPLANTASYON KURSU
8:30-10:00

SEMPOZYUM
AKUT BÖBREK HASARI ÜZERİNE GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Itır Yeğenağa, Belda Dursun
08:30-08:55 Akut böbrek hasarı için son KDIGO ve ERBP kılavuzları
Andreas Kribben
08:55 -09:20 İki yönlü bir yol: Akut böbrek hasarından sonra kronik böbrek hastalığı ve kronik böbrek hastalığında akut böbrek hasarı
Meltem Gürsü
09:20-09:45 Akut böbrek hasarında renal replasman tedavisi: Ne zaman başlatılmalı, Hangi yöntem seçilmeli, Ne zaman sonlandırılmalı?
Aykut Sifil
09:45-10:00 Tartışma
OTURUM 1
TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK

Oturum Başkanı: Gültekin Süleymanlar
08:30-08:55 Marjinal canlı donörlere yaklaşım
Elif Arı Bakır
08:55-09:20 Canlı donörlerin uzun dönem takip ve sonuçları: Risk var mı?
Yaşar Çalışkan
09:20-09:45 Diyabetik hastada transplantasyon hazırlığı
Mümtaz Yılmaz
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 SEMPOZYUM
TUZ SAVAŞLARI: DİYET SODYUMU AZILI BİR DÜŞMAN MI?

Oturum Başkanları: Şali Çağlar, Şehsuvar Ertürk
10:30-10:55 Kardiyolog gözüyle: Diyetle sodyum alımının kardiyovasküler etkileri
Sadi Güleç
10:55-11:20 Nefrolog gözüyle: Diyetle sodyum alımının renal etkileri
Mustafa Arıcı
11:20-11:30 Tartışma
OTURUM 2
İMMÜNOLOJİK GELİŞMELER
Oturum Başkanı:
Aydın Türkmen
10:30-10:55 Transplantasyon öncesi immünolojik değerlendirme
Hüseyin Tutkak
10:55-11:20 Transplantasyon sonrası immünolojik monitorizasyon ve önemi
Rahmi Yılmaz
11:20-11:30 Tartışma
11:30-12:30 KONFERANS
Oturum Başkanı:
Tuncer Karpuzoğlu
11:30-12:15 Geçmişten günümüze Türkiye’de böbrek transplantasyonu
Mehmet Haberal
12:15-12:30 Tartışma
 
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER TARTIŞMALARI
Poster Değerlendirme Kurulu:

Yaşar Çalışkan, Meltem Gürsu, Faruk Hilmi Turgut, Fatih Kırcelli, İzzet Hakkı Arıkan, İhsan Ergün
13:30-14:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Cengiz Utaş
13:30-13:55 Uluslararası Diyaliz Sonuçları ve Uygulama Modelleri Çalışması (DOPPS): Türkiye’den önemli bulgular ve ilk sonuçlar
Ronald L. Pisoni
13:50-14:00 Tartışma
OTURUM 3
ZOR OLGULARDA TRANSPLANTASYON

Oturum Başkanı: Kenan Keven
13:30-13:55 Atipik hemolitik üremik sendromda transplantasyon
Aydn Türkmen
13:55-14:20 Fokal segmental glomerüloskleroz ve amiloidozda transplantasyon
Hüseyin Koçak
14:20-14:45 lupus TND-2 yedek.pdf
Berna Yelken
14:45-15:00 Tartışma
14:00-15:00 KARŞIT GÖRÜŞLER
SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN BİR HASTA VAR: DİYALİZE HANGİ YÖNTEMLE BAŞLANMALI?

Oturum Başkanları: Taner Çamsarı, Ali Rıza Odabaş
14:00-14:25 Hemodiyaliz
Mehmet Özkahya
14:25-14:50 Periton diyalizi
Bülent Tokgöz
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 SEMPOZYUM
HATASIZ HEKİM OLMAZ: DİYALİZ HASTALARINDA SIK OLARAK YAPILAN HATALAR

Oturum Başkanları: Neval Duman, H. Zeki Tonbul
15:30-15:55 Hipertansiyonun yönetiminde yapılan hatalar
Nurol Arık
15:55-16:20 Mineral-kemik bozukluklarının yönetiminde yapılan hatalar
Siren Sezer
16:20-16:45 Renal aneminin yönetiminde yapılan hatalar
Ahmet Uğur Yalçın
16:45-17:00 Tartışma
OTURUM 4
TRANSPLANTASYON SONRASI İNFEKSİYONLAR

Oturum Başkanı: Hüseyin Töz
15:30-15:55 CMV infeksiyonu: Tanı, tedavi ve greft sağkalımına etki
Murat Tuncer
15:55-16:20 BKV infeksiyonu: Tanı, tedavi ve greft sağkalımına etki
Numan Görgülü
16:20-16:45 Transplantasyon sonrası tüberküloz: Tanı ve tedavi
Mustafa Keleş
16:45-17:00 Tartışma
16:30-18:00 7. NEFROLOJİ YETERLİLİK SINAVI
18:30-20:00 AÇILIŞ TÖRENİ
20:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ

24 Ekim 2014

Saat Salon 1 Salon 2
08:30-10:00 ULUSAL VE ULUSLARARASI BÖBREK KAYIT SİSTEMLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ekrem Erek, Gültekin Süleymanlar
08:30-08:55 Türk Nefroloji Derneği Ulusal Kayıt Sistemi 2013
Nurhan Seyahi
08:55-09:20 Birleşik Devletler Böbrek Veri Sistemi (USRDS) Kayıtları: Yeni paket geri ödeme ortamında ABD diyaliz pratiğinde son eğilimler
Ronald L. Pisoni
09:20-09:45 50. yılında ERA-EDTA Kayıt Sistemi
Gültekin Süleymanlar
09:45-10:00 Tartışma
09:15-10:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Kenan Ateş
09:15-09:55 Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri
Gökhan Nas
09:55-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 OLGULARLA SHPT TEDAVİSİ VE SİNAKALSET
Oturum Başkanı: Neval Duman
Konuşmacılar: Siren Sezer, Fevzi Ersoy
11:30-12:30 SEMPOZYUM
ÖDEMLİ HASTAYA GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:

İbrahim Karayaylalı, Mehmet Rıza Altıparmak
11:30-11:55 Ödemin patofizyolojisi üzerine güncelleme
Savaş Öztürk
11:55-12:20 Ödemli hastanın akılcı tedavisi
Reha Erkoç
12:20-12:30 Tartışma
SEMPOZYUM
HEMODİYALİZ PRATİĞİNDE İHMAL EDİLEN BİR KONU: DİYALİZAT
Oturum Başkanları: Ayla San, Ercan Ok
11:30-11:55 Diyalizat sodyumu, potasyumu ve bikarbonatı
Fatih Kırcelli
11:55-12:20 Diyalizat kalsiyumu, magnezyumu ve glukozu
Nedim Yılmaz Selçuk
12:20-12:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER TARTIŞMALARI
Poster Değerlendirme Kurulu:

Zehra Eren, Ali Kemal Kadiroğlu, Barış Afşar, Emre Tutal, Başol Canbakan, Rahmi Yılmaz
13:30-14:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Çetin Özener
13:30-13:55 Kalp yetersizliği olan hastalarda periton diyalizi
Andreas Kribben
13:55-14:00 Tartışma
KONFERANS
Oturum Başkanı: Mehmet Emin Yılmaz
13:30-13:55 Kronik böbrek hastalıklı hastalar ne yemeli, ne yememeli?
Neslihan Seyrek
13:55-14:00 Tartışma
14:00-15:00 SEMPOZYUM
TROMBOTİK MİKROANJİOPATİLERE GÜNCEL YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Saime Paydaş, Oğuz Söylemezoğlu
14:00-14:25 Trombotik mikroanjiopatinin ayırıcı tanısı
Sema Akman
14:25-14:50 Atipik hemolitik üremik sendromun patogenezi ve tedavisinde son gelişmeler
Miguel Blasco
14:50-15:00 Tartışma
SEMPOZYUM
SON KLİNİK ÇALIŞMALARIN IŞIĞINDA HİPERTANSİYONDA TARTIŞMALI KONULAR
Oturum Başkanları: Şükrü Sindel, Tekin Akpolat
14:00-14:25 Dirençli hipertansiyon: Medikal tedavi mi, Girişimsel tedavi mi?
Gültekin Gençtoy
14:25-14:50 Renal arter stenozu: Müdahale etmek veya etmemek
Yakup Ekmekçi
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 SEMPOZYUM
GLOMERÜLONEFRİTLER HAKKINDA SON ZAMANLARDA NELER ÖĞRENDİK?
Oturum Başkanları: Emel Akoğlu, Mustafa Güllülü
15:30-15:55 IgA nefropatisi: Patogenezden tedaviye yenilikler neler?
John Feehally
15:55-16:20 Membranöz nefropati: Tanı ve tedavide son gelişmeler
İzzet Hakkı Arıkan
16:20-16:45 ANCA ilişkili vaskülit: Sınıflandırma ve tedaviye güncel bakış
Hayriye Sayarlıoğlu
16:45-17:00 Tartışma
SEMPOZYUM
RENAL VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA HEDEFİMİZ NÜKLEER RESEPTÖRLER
Oturum Başkanları: Çetin Turgan, Alaattin Yıldız
15:30-15:55 Mineralokortikoid reseptörleri: Böbrek hastalığında ihmal edilen bir hedef
Sim Kutlay
15:55-16:20 Peroksizom proliferatör-aktive reseptörler: Kardiyo-renal sisteme etkileri
M. İlker Yılmaz
16:20-16:45 Vitamin D reseptörleri: Renal ve kardiyovasküler korunma sağlar mı?
Hülya Taşkapan
16:45-17:00 Tartışma
Saat Salon 3 Salon 4 Salon 5
17:00-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER – 1
Oturum Başkanı:

Mehmet Kanbay
SÖZLÜ BİLDİRİLER – 2
Oturum Başkanı:

Başol Canbakan
SÖZLÜ BİLDİRİLER – 3
Oturum Başkanı:
İhsan Ergün

25 Ekim 2014

Saat Salon 1 Salon 2
08:30-10:00 SEMPOZYUM
JNC 8 KILAVUZUNA GÖRE HİPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ: ÜÇ SORU VE ÜÇ YANIT
Oturum Başkanları: Saniye Şen, Ülver Derici
08:30-08:55 Antihipertansif tedaviye ne zaman başlanmalı?
Yalçın Solak
08:55-09:20 Kan basıncı hedefi ne olmalı?
Bülent Altun
09:20-09:45 Hangi antihipertansif ilaçlar kullanılmalı?
Celalettin Usalan
09:45-10:00 Tartışma
AMİLOİDOZ ÜZERİNE GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Ayşe Öner, Kuddusi Cengiz
08:30-08:55 Amiloidozun tanı ve tiplendirmesinde güncel gelişmeler
Sait Şen
08:55-09:20 AA amiloidoz: Yenilikler neler?
Hüseyin Töz
09:20-09:45 AL amiloidoz ve kast nefropatisi: Yenilikler neler?
Şule Şengül
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 SEMPOZYUM
KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA PROGNOZ NASIL İYİLEŞTİRİLİR?
Oturum Başkanları: Kamil Serdengeçti, Meltem Pekpak
10:30-10:55 Kronik böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için müdahaleler: Kanıtlar nedir?
John Feehally
10:55-11:20 Kronik böbrek yetmezliğinde mortalite: Nasıl azaltılır?
Alberto Ortiz
11:20-11:30 Tartışma
SEMPOZYUM
KRONİK BÖBREK HASTALIKLI HASTALARDA ZOR KARARLAR
Oturum Başkanları: Semra Bozfakıoğlu, Ramazan Çetinkaya
10:30-10:55 Atriyal fibrilasyonlu hastada antikoagülasyon: Yararları risklerine değer mi?
Emre Tutal
10:55-11:20 Diyaliz öncesi hastada kontrastlı görüntüleme: Kontrasta bağlı nefropatinin önlenmesinde doğrular, yanlışlar ve belirsizlikler
Zehra Eren
11:20-11:30 Tartışma
11:30-12:30
DİYALİZDE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Ülver Derici
Konuşmacı: Haldun Soygür
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER TARTIŞMALARI
Poster Değerlendirme Kurulu:

Harun Akar, Yakup Ekmekçi, Taner Baştürk, Berna Yelken, Gültekin Gençtoy
13:30-14:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Ali Başçı
13:30-13:55 Fosfat neden önemlidir ve tedavi nasıl seçilir?
Alberto Ortiz
13:55-14:00 Tartışma
KONFERANS
Oturum Başkanı: Rezzan Ataman
13:30-13:55 Türkiye’de ve dünyada periton diyalizi nereye gidiyor? Neler yapılmalı?
F. Fevzi Ersoy
13:55-14:00 Tartışma
14:00-15:00 SEMPOZYUM
BÖBREĞİN İKİ AMANSIZ DÜŞMANI: DİYABET VE OBEZİTE
Oturum Başkanları: Kamil Dilek, F. Nurhan Özdemir
14:00-14:25 Diyabetik nefropati: Patogenezde yeni görüşler ve tedavide yeni hedefler
Faruk Hilmi Turgut
14:25-14:50 Obezite ile ilişkili kronik böbrek hastalığının epidemiyolojisi ve patogenezi
Turgay Arınsoy
14:50-15:00 Tartışma
SEMPOZYUM
KALITSAL BÖBREK HASTALIKLARINA GÜNCEL BAKIŞ
Oturum Başkanları:
Ruhan Düşünsel, Yasemin Erten
14:00-14:25 Sistinozis: Patogenez ve tedavide gelişmeler
Rezan Topaloğlu
14:25-14:50 Fabry hastalığı: Tedavi etmek için tanımak gerekir
Kültigin Türkmen
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 SEMPOZYUM
OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINDA SON GELİŞMELER
Oturum Başkanları: Oktay Karatan, Tevfik Ecder
15:30-15:55 Polikistik böbrek hastalığının patofizyolojisi ve progresyonu: Yenilikler neler?
İsmail Koçyiğit
15:55-16:20 Polikistik böbrek hastalığında hipertansiyonun yönetimi: Antihipertansif ajan seçimi önemli mi?
Şükrü Ulusoy
16:20-16:45 Polikistik böbrek hastalığında yeni tedaviler: Yaygın kullanım için ümit var mı?
Caner Çavdar
16:45-17:00 Tartışma
SEMPOZYUM
HASTA MERKEZLİ DİYALİZ OTURUMU: SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE PRATİK ÇÖZÜMLER
Oturum Başkanları: Mehdi Yeksan, M. Deniz Aylı
15:30-15:55 Depresyonlu hastaya yaklaşım
Barış Afşar
15:55-16:20 Göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım
Mehmet Tuğrul Sezer
16:20-16:45 Ekstremite ağrısı olan hastaya yaklaşım
Hüseyin Çeliker
16:45-17:00 Tartışma
Saat Salon 3 Salon 4 Salon 5
17:00-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER – 4
Oturum Başkanı:
Harun Akar
SÖZLÜ BİLDİRİLER – 5
Oturum Başkanı:
Ali Kemal Kadiroğlu
SÖZLÜ BİLDİRİLER – 6
Oturum Başkanı:
Taner Baştürk
 

Türk Nefroloji Derneği Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No: 79/1 34365 Nişantaşı İstanbul Telefon: (212) 219 4882 Faks: (212) 219 4883 Mail: info@tsn.org.tr