Sağlık personelinin tam gün çalışma kanunu

Sağlık personelinin tam gün çalışmasını teminen ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağını görmek için tıklayınız.

 

Türk Nefroloji Derneği Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No: 79/1 34365 Nişantaşı İstanbul Telefon: (212) 219 4882 Faks: (212) 219 4883 Mail: info@tsn.org.tr