07-09 Mayıs 2015 Tarihli 3. Uluslararası Mediterranean Kidney Society Kongresi

Mediterranean Kidney Society 'nin 3. uluslararası kongresi 7-9 Mayıs 2015'te Gaziantep'te yapılacaktır. Bu kongrede, ülkemiz ve diğer 12 Akdeniz ülkesi (İtalya, Yunanistan, Bosna-Hersek, Slovenya, Hırvatistan, İspanya, Mısır, Fas, Tunus, Ürdün, Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Amerika Birleşik Devletleri'nden değerli bilim insanlarıyla birlikte hem erişkin hem çocuk nefroloji alanında önemli konuları birlikte tartışma olanağı bulacak, deneyimlerimizi paylaşacağız.

 

 
1 23456789 

Türk Nefroloji Derneği Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No: 79/1 34365 Nişantaşı İstanbul Telefon: (212) 219 4882 Faks: (212) 219 4883 Mail: info@tsn.org.tr