7. Türk Nefroloji Yeterlilik Sınavı 23 Ekim 2014 tarihinde Antalya’da yapılacaktır.

Nefroloji uzmanları ile uzmanlık eğitim süresinin 2.5 yılını tamamlamış olan Nefroloji yan dal araştırma görevlilerinin katılabileceği sınav ‘çoktan seçmeli test’ şeklinde uygulanacaktır. Başvurular 13 Ekim 2014 tarihine kadar yapılabilir.

Başvuru için ilişikteki formu doldurup, nefroloji uzmanı olduğunuzu veya eğitim süresinin 2.5 yılını tamamladığınızı gösterir bir belge ile birlikte posta veya faks yoluyla Türk Nefroloji Derneği’ne gönderiniz.

Başvuru Formu

 
1 234567


 

Türk Nefroloji Derneği Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No: 79/1 80220-1 Nişantaşı İstanbul Telefon: (212) 219 4882 Faks: (212) 219 4883 Mail: info@tsn.org.tr